Ești îngrijorat de efectele crizei generate de COVID 19 asupra firmei tale? Ai probleme în afaceri?
Informează-te și apelează la toate resursele disponibile. Vezi ce facilități acordă statul pentru afacerea ta și ia legătura cu băncile să vezi cum poți obține un credit de producție sau de investiții, pentru că business-ul merge înainte prin #dreptullabanking

A.FACILITĂȚI PENTRU IMM

Se mărește garanția de către stat de la 50% la maximum 80% din valoarea finanțării pentru credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru. Valoarea maximă a creditelor pentru finanțarea capitalului de lucru nu va putea depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita a cinci milioane de lei. În cazul creditelor de investiții, valoarea maximă a finanțării va fi de zece milioane de lei. În total, valoarea maximă cumulată pe beneficiar va fi de zece milioane de lei.

Pentru IMM-urile care nu au depus situații financiare la data solicitării creditului garantat valoarea maximă a finanțării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculată pe baza mediei cheltuielilor aferente din balanțele lunare;

Acordarea uneia sau mai multe garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, de maximum 90%, pentru microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici;

Pentru creditele acordate microintreprinderilor sau intreprinderilor mici se subvenționează cu 100% dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru si a creditelor pentru investiții, din bugetul Ministerul Finanțelor Publice în cadrul unei scheme de ajutor de stat/de minimis;

Perioada de acordare a subvenției de dobândă este de la momentul acordării creditului și poate dura până la 31 martie 2021;

Durata maximă a finanţărilor este de 120 de luni în cazul creditelor pentru investiţii şi de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capitalul de lucru (putând fi prelungite cu maxim 36 de luni).

B. MĂSURI GENERALE PENTRU IMM-URI

Pe durata stării de urgenţă IMM-urile care şi-au întrerupt total sau parţial activitatea în baza deciziilor autorităţilor publice competente şi deţin Certificatul de Situații de Urgenţă (*vezi mai jos cum se obține), eliberat de MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi, precum şi de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi sediu secundar. De aceleași facilități beneficiază și IMM-urile care au înregistrat o diminuare a încasărilor sau veniturilor în luna martie 2020 cu un procent de minim 25% faţă de media încasărilor sau veniturilor din perioada ianuarie – februarie 2020, mai puțin de amânarea la plata chiriei, având în vedere că activitatea nu a fost oprită.

În contractele în derulare încheiate de IMM-uri poate fi invocată forţa majoră împotriva acestora numai după încercarea dovedită cu înscrisuri comunicate între părţi, prin orice mijloace, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestuia.

Se prezumă caz de forţă majoră măsurile dispuse pentru prevenirea şi combaterea pandemiei care a afectat activitatatea IMM, atestată prin certificatul pentru situaţii de urgenţă;

Penalităţile din contractele încheiate cu autorităţile publice de către IMM-uri pentru întârzieri în executare nu se datorează pe durata stării de urgenţă;

Termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real se prelungeşte cu 3 luni de la data încetării stării de urgenţă, iar pe perioada acesteia se suspendă depunerea declaraţiei.

C. RESTRUCTURAREA OBLIGAȚIILOR BUGETARE

Se prelungește termenul până la care debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa pană la 31 iulie 2020, față de 31 martie 2020;

Se prelungește termenul până la care solicitarea de restructurare a obligațiilor bugetare se poate depune până la 30 octombrie 2020, față de 31 iulie 2020.

D. MĂSURI FISCALE

Pentru obligațiile fiscale scadente și neachitate până la încetarea măsurilor nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere – încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

Se prorogă până la 30 iunie termenele de plată a impozitului pe cladiri, terenuri si mijloace de transport, cu păstrarea bonificaţie de 10%.

Calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, CASS şi CAS se face de angajator din indemnizaţiile încasate.

Pentru indemnizaţia plătită angajatorul nu datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă (CAM).

*Eliberarea Certificatului de Situații de Urgență

Certificatul de Situații de Urgență (CSU) este emis de Ministerul Economiei, si se eliberează online și gratuit și este nevoie de semnătură electronică digitală.

Solicitarea certificatelor CSU prin care firmele atestă că au suferit pierderi economice se va face pe site-ul prevenire.gov.ro.

Solicitantul de sprijin guvernamental va completa informaţii referitoare la datele de identificare ale firmei, date de contact şi motivul solicitării CSU.

Certificatele de Situaţie de Urgenţă sunt emise în două forme:

  • Tip 1 (albastru) – pentru întreruperea totală sau parţială a activităţii, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgenţă decretate (afectaţi de Ordonanţele Militare);
  • Tip 2 (galben) – pentru înregistrarea unei diminuări a încasărilor sau veniturilor în luna martie 2020 cu un procent de minim 25% faţă de media încasărilor sau veniturilor din perioada ianuarie – februarie 2020.

Aceste documente au ca scop susţinerea operatorilor economici în relaţiile cu instituţiile publice pentru obţinerea, în condiţiile legii, de facilităţi de creditare, măsuri de sprijin ori în relaţiile comerciale, ca urmare a impactului economic, financiar şi social asupra activităţii acestora, determinat de răspândirea coronavirusului SARS–CoV-2: amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi, invocarea de forţă majoră (doar pentru IMM-uri.

Astfel, cu certificatul albastru compania poate să îşi amâne de la plată chiria, utilităţile, poate depune cerere să obţină eşalonarea ratelor creditelor la bănci, poate invoca forţa majoră şi nu mai e nevoită să plătească taxa de 500 de euro la Camera de Comerţ, dacă se dovedeşte că e forţă majoră. Cu certificatul galben, companiile au aceleaşi beneficii, mai puţin amânarea la plata chiriei, având în vedere că activitatea nu a fost oprită. Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgenţă.

Solicitările de CSU vor fi analizate de Comisiile de Analiză a cererilor de la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri. Verificarea va fi formală, adică se va analiza doar existenţa documentelor încărcate de solicitant. Certificatul va fi generat de Comisii care îl vor transmite via email prin intermediul aplicaţiei într-un termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare.

Acordarea CSU se realizează doar pe durata instituirii stării de urgenţă, dar este valabil însă pe toată durata anului. Starea de urgență este stabilită pentru perioada 16 martie-15 mai 2020.