Impactul economic al sistemului bancar din România este estimat la 2.247 miliarde lei în perioada 1990-2020, potrivit studiului ″Contribuția sistemului bancar în economie în ultimii 30 de ani″, realizat de KPMG Advisory la solicitarea Asociației Române a Băncilor. Impactul industriei bancare asupra producției de bunuri și servicii se cifrează la 2.087 miliarde lei, în timp ce impactul asupra gradului de remunerare a angajaților și a consumului gospodăriilor este de 160 miliarde lei.

Totalul impactului direct, indirect și indus în producția de bunuri și servicii adus de sistemul de intermedieri financiare, în perioada 1990-2020, raportat la PIB-ul înregistrat de România în 2020, a fost de 198%.

Aportul sectorului de intermedieri financiare din România poate fi cuantificat în mod direct sub forma ponderii sectorului în PIB. În funcție de an, sectorul de intermedieri financiare a contribuit în mod direct între 2,5% si 3,5% raportat la PIB. Pentru perioada 1990-2020, aportul direct la producția de bunuri și servicii a fost de 1.546 miliarde lei.

Activitatea sectorului de intermedieri financiare în România conduce și la un efect suplimentar de 10%, sub forma indirectă, asupra economiei din România. Acest efect provine în urma creșterii consumului intermediar sau indirect de bunuri și servicii de pe piața din România ca urmare a activității de intermediere financiară. Activitatea de intermediere financiară reprezintă un stimulent pentru activitatea economiei României, în general, prin creșterea consumului de bunuri și servicii generată de către activitatea de creditare. Impactul economic total (direct, indirect și indus) se ridică la 1,26 din valoarea veniturilor aduse ca și aport la PIB de către sistemul bancar.

Valoarea totală a creditelor noi acordate între 2007-2020, conform  datelor BNR, s-a ridicat la 1.013 miliarde lei, acestea reprezentând o pondere de 96% din PIB-ul din 2020. Această valoare este de 3,6 ori mai mare decât soldul creditului neguvernamental din anul 2020.

Din perspectiva impactului asupra gradului de remunerare a angajaților și a consumului gospodăriilor, sectorul de intermedieri financiare din România susținea la finalul anului 2020 un număr de angajați de 52.650. Ca impact direct, remunerația salariaților sectorului de intermedieri financiare a totalizat 131 miliarde lei, în perioada 1990-2020.

Impactul indirect asupra gradului de remunerare a angajaților din România arată un efect suplimentar de 9% din valoarea totală a remunerațiilor din sector. Consumul angajaților din sector, generează acest efect sub forma cererii adiționale de produse și servicii și creării de locuri de muncă în alte industrii, în mod indirect. O bună parte a remunerațiilor angajaților din cadrul sectorului de intermedieri financiare se reîntoarce în economie sub forma consumului din cadrul gospodăriilor. Pentru România perioadei 1990-2020, acest efect de tip indus conduce la o creștere de 13% a consumului gospodăriilor din România.

În afară de impactul direct, indirect și indus în producția de bunuri și servicii adus de sistemul de intermedieri financiare, acest sector a contribuit la evoluția societății românești prin inițiative sociale, desfășurate prin programe de CSR ample, formarea angajaților proprii, a societății, precum și prin introducerea de instrumente și susținerea de inițiative digitale care au dus la modernizarea societății și alinierea la standardele europene, se arată în studiul KPMG Advisory.