Ești îngrijorat de efectele crizei generate de COVID 19 asupra ta sau a firmei tale? Ai probleme la muncă?
Informează-te și apelează la toate resursele disponibile. Vorbește cu angajatorul tău despre șomajul tehnic și cu banca ta la ce soluții de finanțare personală poți apela prin #dreptullabanking”

Cadrul legal general

Pentru perioada suspendării contractului individual de muncă, în cazul întreruperii temporare a activităţii și trecerii în șomaj tehnic, indemnizația de care beneficiază salariații va fi suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe perioada stării de urgență. Contractele sunt doar suspendate, dar relațiile de muncă nu încetează, astfel că vechimea în muncă pentru pensie rămâne. Pe durata perioadei de șomaj tehnic, salariații se află la dispoziția angajatorului. Atunci când se decide reluarea activității, salariații se întorc la lucru și primesc din nou salariile obișnuite. O persoană care are contractul suspendat nu poate cere ajutorul de șomaj.

Nivelul indemnizației este de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătit din fondul de salarii, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Indemnizația se poate suplimenta de către angajator cu sume reprezentând diferența de până minim 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei. Astfel, indemnizația nu poate depăși 071 de lei brut, adică 2.381 de lei net (în anul 2020).  

De șomaj tehnic pot beneficia salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 pe perioada stării de urgență decretate, conform unei declarații pe propria răspundere a angajatorului.

De șomaj tehnic pot beneficia și persoanele care lucrează prin PFA, prin întreprinderi individuale, prin contracte de drepturi de autor, lucrătorii din cooperație și liber-profesioniștii. Categoria este definită ca „alți profesioniști”, așa cum sunt definiți în art. 3, alin 1 și 2 din Codul Civil: Sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere. Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ.

Ce trebuie făcut pentru a beneficia de șomaj tehnic

  1. Angajatorii/PFA, etc. suspendă în REVISAL contractele de muncă conform articolului 52, litera c, din Codul Muncii, reglementare prin care încetează temporar contractul individual de muncă
  2. Acte necesare:
    • o cerere-tip din partea angajatorului (sau a titularului PFA, etc.)
    • o listă cu angajații trimiși în șomaj tehnic și cu salariile lor de bază brute – anexa 3 la OUG 30/2020, completată cu datele din fiecare firmă
    • o declarație (sau a titularului PFA,etc.) pe proprie răspundere că este nevoit să-și întrerupă total sau să-și reducă activitatea ca urmare a efectelor pandemiei coronavirus COVID-19.
  3. Angajatorii trimit actele prin e-mail la ANOFM, respectiv la agențiile județene de ocupare a forței de muncă (AJOFM). Fiecare judeţ are o adresă de email dedicată pentru acest proiect, este numele judeţului @anofm.gov.ro, spre exemplu braşov@anofm.gov.ro, sau caras-severin@anofm.gov.ro. Persoanele care lucrează prin PFA, prin întreprinderi individuale, prin contracte de drepturi de autor, lucrătorii din cooperație și liber-profesioniștii, etc. trimit prin e-mail la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială sau la Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială doar cererea-tip și declarația pe propria răspundere, însoțite de o copie după actul de identitate.

PRECIZĂRI

Toate documentele trimise la agențiile de ocupare a forței de muncă trebuie asumate de reprezentantul legal al firmei sau personal de cei cu activități individuale.

Calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator/PFA, etc. din indemnizațiile brute încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Mai departe, firma/PFA, etc. virează la stat aceste taxe. Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj. Similar la cei cu profesii liberale.

La indemnizația pentru șomajul tehnic nu se calculează și nu se plătește și contribuția asigurătoare pentru muncă (cei 2,25% din salariul brut, contribuție pe partea angajatorului, în cazul salariilor).

Se va beneficia de plata indemnizației de șomaj tehnic doar pentru perioada stării de urgență. În acest moment, starea de urgență este stabilită pentru 16 martie-15 aprilie 2020, dar este posibilă prelungirea printr-o nouă decizie a președintelui României. Prin urmare, pentru perioada 16-31 martie, documentele pot fi depuse începând cu 1 aprilie, iar perioada de plată către firme este 1 – 15 aprilie, urmând ca apoi angajatorul să plătească angajații în șomaj tehnic în termen de maximum trei zile de la primirea banilor. Astfel, angajații în șomaj tehnic trebuie să primească banii cel târziu pe 18 aprilie. Pentru perioada 1 – 15 aprilie, banii vor fi trimiși angajatorilor în perioada 1 – 15 mai. PFA și ceilalți beneficiari de acest tip vor depune documentele până în data de 10 ale lunii (aprilie/mai) și vor primi banii în termen de 10 zile de la depunerea actelor.

Pentru cei care au mai multe contracte, toate suspendate, persoana va putea opta și va putea activa unul singur, care îl avantajează cel mai mult.Dacă are mai multe contracte și unul este activ, nu va putea beneficia de șomajul tehnic.

Dacă are posibilitatea financiară, angajatorul poate veni cu o completare la indemnizația de șomaj tehnic, în cazul în care salariul angajatului depășește 75 la sută din salariul mediu brut pe țară, diferența de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.