Volumul creditelor noi acordate de bănci populației și companiilor în șase luni de la debutul pandemiei COVID-19 se ridică la 38,5 miliarde lei, ceea ce reprezintă 14% din soldul creditului neguvernamental aferent lunii august 2020. În jumătate de an, în perioada martie-august 2020, băncile au acordat credite în pondere de o șeptime din soldul creditului neguvernamental, care totalizează 274,5 miliarde lei la finele intervalului de referință. Soldul creditului neguvernamental reprezintă diferența dintre totalul creditelor acordate populației și companiilor și rambursările parțiale și totale, precum și vânzările de credite. Revigorarea creditării s-a înregistrat în lunile iulie și august și s-a bazat în special pe avansul împrumuturilor acordate companiilor, care ocupă o pondere de 57% din totalul creditelor noi acordate. Creditele în moneda națională reprezintă 80% din totalul creditelor noi acordate de la debutul pandemiei.

În perioada martie-august 2020, populația a accesat credite noi în valoare de 16,6 miliarde lei, ponderea în totalul creditelor noi accesate fiind de 43%. Repartiția pe monede arată că populația a accesat preponderent credite în lei, în proporție de 97%, conducând la eliminarea riscului valutar. Creditele în lei accesate de populație, în valoare de 16,18 miliarde lei, reprezintă peste jumătate din totalul creditelor noi în lei acordate în perioada menționată, de 30,6 miliarde lei.

În cele șase luni de restricții, martie-august 2020, companiile au contractat credite în valoare de 21,87 miliarde lei, ceea ce echivalează cu 57% din totalul creditelor noi acordate în sectorul neguvernamental. Companiile au accesat credite noi în lei, reprezentând aproape jumătate din creditele totale în lei, precum și credite în euro și dolari. Creditele contractate de companii în valută au fost ca valoare jumătate din cele în lei, echivalentul a 7,4 miliarde lei. În ceea ce privește creditele în euro, peste 93% dintre valoarea totală a fost contractată de persoanele juridice. Creditele noi în dolari au reprezentat aproximativ 3,24% din totalul creditelor noi accesate, fiind contractate de persoanele juridice.

Încă de la debutul pandemiei, băncile din România au sprijinit clienții și au suspendat obligațiile de plată lunare din contractele de credit pentru 22% din creditele acordate populației și 28% din portofoliul total de împrumuturi acordate companiilor. Cadrul reglementativ european a permis amânarea obligațiilor la plată ale debitorilor afectați de pandemia COVID-19. Doar în această situație, creditele amânate la plată, atât prin intermediul moratoriului legislativ, cât și non-legislativ, au beneficiat de un tratament prudențial distinct și favorabil.

Sistemul bancar are capacitatea să susțină o creștere a creditării pe baze sustenabile. Atât măsurile de fluidizare a acordării creditelor, cât și garanțiile acordate de stat contribuie la impulsionarea creditării și recuperarea decalajelor privind gradul de intermediere financiară în România în raport cu statele Uniunii Europene.