Clienții băncilor ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de pandemia de coronavirus pot cere în continuare amânarea temporară a plății ratelor și în 2021, până în 15 martie, dar trebuie să analizeze atent dacă există o astfel de nevoie, deoarece amânarea le crește suma pe care o au de plătit înapoi ulterior.

Băncile din România recomandă clienților să țină cont de faptul dacă în prezent au posibilitatea să plătească ratele și să depună cererea doar dacă veniturile pe care le au sunt insuficiente. De asemenea, clienții ar trebui să ia în calcul și capacitatea lor de a plăti în viitor, după expirarea perioadei de suspendare, având în vedere că ratele vor cuprinde și elementele neplătite pe perioada suspendării, care se vor aduna la soldul principal. În funcție de rezultatul analizei, clienții trebuie să decidă dacă este potrivit și avantajos să depună cererea de amânare a plății și pe ce perioadă.

În conformitate cu reglementările europene emise de Autoritatea Bancară Europeană, clienții pot beneficia de o perioadă maximă de suspendare de nouă luni, luând în calcul și suspendările de care au beneficiat pe parcursul anului trecut. Adică acei clienți care au avut suspendate ratele și anul trecut trebuie să depună cerere anul aceasta maxim pentru restul de luni rămase până la nouă.

Clienții băncilor trebuie să cunoască toate aceaste informații și mai ales să analizeze riguros situația lor financiară prezentă și viitoare, ținând cont de nevoile reale actuale și de capacitatea lor de a plăti după perioada de suspendare. Oamenii ar trebui să se gândească și la detalii ținând de stabilitatea locului de muncă, perspectivele de creștere/scădere a veniturilor, cheltuielile curente personale și familiale și chiar și la unele cheltuieli viitoare care s-ar putea ivi.

Persoanele fizice și juridice afectate care se califică la condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență nr. 227/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 pot transmite solicitarea către creditor, până cel mai târziu la data de 15 martie 2021, inclusiv. Clienții care depun o astfel de solicitare declară pe propria răspundere că le-au fost afectate veniturile și se află în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată aferente creditului, la persoanele juridice fiind stabilite și praguri concrete privind reducerea veniturilor.

Băncile analizează solicitările depuse și, în funcție de respectarea prevederilor legale din moratoriul legislativ, transmit un răspuns privind aprobarea/respingerea cererilor de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii solicitării complete, dar nu mai târziu de 31 martie 2021. Pe lângă criteriile legate de afectarea veniturilor, moratoriul include o serie de alte prevederi ce trebuie respectate. Suspendarea la plată se poate aproba doar pentru creditele care au fost acordate până la data de 30 martie 2020 inclusiv și nu înregistrează restanțe la data solicitării, precum și pentru alte criterii obiective. Decizia băncii de aprobare se comunică debitorului în format letric sau prin poştă electronică sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor sau telefonic, clientul urmând să primească și graficul de rambursare.

Pentru clienții care întâmpină în continuare dificultăți financiare temporare, dar care au beneficiat deja de această facilitate timp de nouă luni, opțiunea este să se adreseze direct băncii creditoare pentru măsuri de restructurare a creditelor pentru a evita să ajungă în incapacitate de plată.

O abordare echilibrată a solicitărilor clienților de suspendare temporară a obligațiilor de plată va permite băncilor să rămână reziliente și apte să deservească nevoile clienților persoane fizice și juridice de asigurare a lichidității prin suspendarea obligațiilor de plată și de finanțare a clienților neguvernamentali și a statului român.

Băncile din România se consideră parte din soluțiile la problemele generate de pandemia COVID-19 și continuă să absoarbă problemele de lichiditate întâmpinate de populația și companiile debitoare ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemie, într-un efort conjugat și cu autoritățile statului, prin prelungirea moratoriului legislativ, precum și prin măsuri individuale.