Persoanele fizice cu credite la bănci pot solicita suspendarea obligațiilor la plată pentru o perioadă de 1-9 luni, dar nu mai târziu de 31.12.2020, iar banca va analiza și va da un răspuns, potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 37/2020 și Normelor de aplicare a acesteia. Debitorii au la dispoziție 45 de zile începând din data de 30 martie 2020 pentru a face solicitarea de suspendare a ratelor, adică până pe 15 mai 2020, inclusiv.

Suspendarea plății se acordă pentru creditele care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

 1. Au fost acordate până la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30.03.2020, inclusiv;
 2. Data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei de intrare în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30.03.2020, inclusiv;
 3. Nu le-a fost declarată scadența anticipată până la data de 30.03.2020, inclusiv;
 4. Nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16.03.2020, inclusiv, sau debitorii au efectuat plata obligațiilor restante până la data solicitării suspendării obligației de plată.

Debitorul declară pe proprie răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii și/sau veniturile aferente familiei debitorului (respectiv soț/soție, părinți și copii, care locuiesc și se gospodăresc împreună cu debitorul), direct sau indirect, de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență și se află în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului.

La persoanele fizice care solicită suspendarea ratelor, băncile vor lua în calcul o serie de motive pentru aprobarea suspendării la plata ratelor: intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în șomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activității angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia, plasarea debitorului în carantină instituționalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID-19, și altele asemenea.

Clienții care solicită suspendarea plății ratelor la credite trebuie să fie conștienți că falsul în declarații se pedepsește penal.

Analiștii financiari-bancari consideră că persoanele fizice trebuie să fie responsabile în ceea ce privește declarația pe propria răspundere și să țină cont de specificul creditului pe care îl au, graficul de rambursare, veniturile proprii actuale și perspectivele de venituri pentru a decide dacă este oportună o cerere de suspendare la plată a ratelor.

A. Dobânda și rambursarea ratelor la creditele de consum

La creditele de consum, dobânda datorată de debitori corespunzător perioadei de suspendare se capitalizează la soldul creditului existent la sfârșitul perioadei de suspendare, iar capitalul astfel majorat se plătește eșalonat până la noua maturitate a creditelor sau până la maturitatea inițială în cazul restructurării creditelor, începând cu luna următoare expirării perioadei de suspendare. În graficul de rambursare refăcut de bancă după acordarea facilității de suspendare a obligației de plată se menține rata de dobândă la nivelul prevăzut în contractul de credit inițial încheiat între debitor și creditor.

Mai exact, după perioada de suspendare, debitorul va relua plata cu dobânda capitalizată în principal, la care se va aplica noua dobândă. Dacă debitorul este la începutul graficului de rambursare când solicită suspendarea, ponderea dobânzii în rata lunară de plată este mai mare decât principalul, iar această dobândă suspendată la plată se va capitaliza la soldul creditului existent la sfârșitul perioadei de suspendare, la care se va aplica apoi dobânda contractuală. În cazul în care creditul este spre sfârșitul perioadei când se cere suspendarea, ponderea dobânzii în rata lunară de plată este mai mică decât principalul, dar tot trebuie să analizeze dacă este în avantajul său suspendarea plăților. Toate aceste analize trebuie făcute personal cu responsabilitate și este bine să se țină cont de veniturile disponibile pentru plata ratelor prezente și/sau viitoare.

B. Dobânda și rambursarea ratelor la creditele ipotecare

Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit.

Plata de către debitor a creanţei reprezentând dobânda totală aferentă perioadei de suspendare la plată acordată creditelor ipotecare se va face eşalonat, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare, în 60 de rate lunare egale, fără perceperea de dobândă pentru această componentă a creditului ipotecar, în baza graficului de rambursare a acestor plăți comunicat de bancă. Statul român, prin intermediul Ministerului Finanțelor Publice, garantează plata integrală a acestor dobânzi.

Iată cîteva simulări care să vă ajute la luarea unei decizii responsabile:

 1. Pentru credite de consum: Dobânzile datorate în perioada de suspendare se adună la principalul creditului la finalul perioadei de suspendare. De asemenea, perioada de creditare se prelungește cu un număr de luni egal cu amânarea de plată.De exemplu, pentru un credit de consum cu un principal rămas de rambursat de 10,000 RON, cu o perioada rămasă de 28 luni, rata lunară de 400 RON și dobânda de 10% p.a., vom avea următoarele valori ale ratei funcție de perioada de suspendare.
  Rata actuală Noua rată după amânarea la plată cu:
    1 lună 3 luni 6 luni 9 luni
  400 403 410 420 430

  *valorile exacte ale creșterilor depind de condițiile specifice ale creditului

 2. Pentru credite ipotecare: Dobânzile datorate în perioada de suspendare se eșalonează pe 60 de rate lunare egale plătibile după perioada de suspendare. Drept urmare, suma lunară de plată va crește, timp de 60 de luni, cu o valoare proporțională cu numărul de luni de suspendare.Durata creditului se prelungeste cu o perioada egală cu perioada de amânare la plata dorită. După cele 60 de rate crescute în vederea achitării dobânzii amânate în perioada de suspendare, rata creditului va reveni la valoarea inițială.De exemplu, pentru un credit ipotecar cu rata lunară de 1.600 lei, dobânda de 5.5% p.a., din care mai avem principal de rambursat de 220.000 RON și o periodă de rambursare rămasă de 217 luni avem următoarele valori ale ratei pentru următoarele 60 de luni:
  Rata actuală Noua rata în primele 60 de luni după amânarea cu: Rata după primele 60 luni
  1 lună 3 luni 6 luni 9 luni
  1600 1617 1650 1700 1750 1600

  *valorile exacte ale creșterilor depind de condițiile specifice ale creditului

 

Procedura de urmat

Dacă doresc suspendarea plății ratelor la credite, clienții băncilor ar trebui să contacteze direct banca la care au contractat creditul. Potrivit art. 3 din ordonanță pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor. În cazul în care debitorul nu poate transmite cererea prin unul dintre mijloacele enumerate mai sus, acesta o poate formula pe cale orală, prin telefon, la un număr de telefon dedicat care este anunțat de către fiecare creditor pe pagina sa de internet, situație în care creditorul are obligația înregistrării convorbirii.

Creditorul analizează cererea debitorului și îi răspunde în termen de maxim 15 zile decizia sa de aprobare/respingere. Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării cererii debitorului se realizează fără încheierea de acte adiționale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului și graficul de rambursare a dobânzilor eșalonate, transmisă de creditor debitorului în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

 

Cadrul legislativ

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori și Hotârârea de Guvern 270/2020 privind Normele de aplicare a ordonanței de urgență 37/2020.