REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI „Liga de siguranta online” - #DreptulLaBanking

REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI „Liga de siguranta online”

Perioada de desfasurare: 14-15 octombrie 2023

Sectiunea I. Organizatorul Concursului

I.1. Organizatorul Concursului de educatie financiara „Liga de siguranta online” (denumit in continuare “Concursul”) din cadrul campaniei Dreptul la Banking este Asociatia Romana a Bancilor, cu sediul in strada Aleea Negru Voda nr 4-6, bloc C3, parter, prin intermediul Brain 4 Strategy S.R.L., societate de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Intr. Nicolae Iorga nr. 3, parter, apartament 2, sectorul 1, denumita in continuare „Agentia”.

Sectiunea II. Temeiul legal. Scopul

II.1. Prezentul Concurs se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, actualizata, si are ca scop promovarea serviciilor bancare si protectia utilizatorilor de atacurile online.

Sectiunea III. Aria si durata de desfasurare a Concursului

III.1. Concursul va avea loc in perioada 14 – 15 octombrie 2023, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial.

III.2. Concursul este organizat in Bucuresti, la Palatul Parlamentului, in cadrul Bucharest Gaming Week, in zilele de 14 si 15 octombrie 2023, extragerea premiilor urmand sa aiba loc la data de 15 octombrie 2023, la ora 18:00.

Sectiunea IV. Dreptul de participare

IV.1. Poate participa, in nume propriu, la Concurs orice persoana fizica cu domiciliul sau cu resedinta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani la data inceperii Concursului. In cazul persoanelor care nu au implinit 18 ani, ele vor putea participa la concurs, dar este nevoie de un parinte sau reprezentant legal pentru ridicarea premiului in situatia in care acestea sunt castigatoare.

IV.2. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

IV.3. Nu au dreptul sa participe la prezenta Campanie angajati sau asociati ai Asociatiei Romane a Bancilor sau ai bancilor din Romania sau ai altor colaboratori implicati in desfasurarea/organizarea Campaniei, respectiv membrii familiei acestora.

IV.4. Participantii care au castigat deja un premiu in cadrul acestui concurs nu mai au voie sa participe.

IV.5. Organizatorul/Agentia isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul Oficial sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

IV.6. Termenii si conditiile prevazuti in prezentul Regulament Oficial (“Regulamentul”) pentru desfasurarea Concursului sunt obligatorii pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul sau de a suspenda sau intrerupe Concursul, fara drept de compensare, orice modificare, suspendare sau intrerupere urmand a se comunica in prealabil pe site-ul dreptullabanking.ro al Organizatorului Concursului.

IV.7. Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarui Participant pe site-ul www.dreptullabanking.ro al organizatorului.

 

Sectiunea V. Modalitatea de desfasurare a Concursului

V.1. Pentru a se putea inscrie valabil in Concurs, fiecare Participant trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii exprese, in mod cumulativ:

  • Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit Sectiunii IV de mai sus;
  • Participarea se va face exclusiv pe durata Concursului mentionata la Sectiunea III prin accesarea quiz-ului de educatie financiara pus la dispozitie in standul sigurantaonline.ro, de la Palatul Parlamentului, in cadrul Bucharest Gaming Week, prin intermediul unor totemuri, in ordinea prezentarii.

Sectiunea VI. Desfasurarea concursului, desemnarea castigatorilor si acordarea premiilor

VI.1. Toti participantii care respecta, cumulativ, conditiile de participare mentionate in Sectiunea V,  pot completa, prin intermediul echipamentelor instalate de Organizator (totemuri digitale), un Quiz (serie de intrebari) de educatie financiara si digitala.

VI.2. Participantii vor fi premiati dupa cum urmeaza:

  1. daca punctajul obtinut prin completarea quiz-ului este intre 90% si 100% (adica obtin peste 90 de puncte), participantii se califica la Tragerea la sorti (Tombola)
  2. daca punctajul obtinut prin completarea quiz-ului este intre 80% si 90% (adica obtine intre 80 si 90 de puncte), participantii primesc cadou o sapca, in limita stocului disponibil.
  3. daca punctajul obtinut este situat sub 80%, participantii primesc un ghid de educatie financiara, in limita stocului disponibil.

VI.3. Participantii care obtin intre 90 si 100 de puncte la completarea Quiz-ului vor completa un card (de carton) cu numele, emailul si telefonul la care pot fi contactati, pe care il vor introduce intr-o urna semnalizata la fata locului. In cazul participantilor care nu au implinit 18 ani, cardul va fi completat cu datele parintelui sau tutorelui legal. Cardurile care nu contin toate aceste informatii pot atrage descalificarea Participantului.

VI.4. Urna cu toate cardurile introduse va ramane in locul amenajat, va fi securizata, iar tragerea la sorti se va face pe 15 octombrie 2023,  la ora 18:00. Se vor extrage 3 de carduri pentru cele 3 premii oferite, plus 3 carduri de rezerva in cazul in care anumiti castigatori vor fi descalificati sau nu vor raspunde in termen de 24 de ore la datele de contact furnizate.

Extragerea se va face de catre un reprezentant desemnat de organizator, iar reprezentatii organizatorului vor contacta castigatorii, in maxim 3 zile lucratoare.

Participantii care nu raspund organizatorului/agentiei, prin email la telefon, cu datele solicitate conform sectiunii VII, in termen de 24 de ore, la datele de contact furnizate pe cardurile introduse de acestia in urna, vor fi descalificati si se vor inlocui cu urmatorii, in ordine, din lista de rezerva.

VI.5. Premiile oferite in cadrul prezentei Campanii, prin tombola, sunt in ordine:

  • o Consola PlayStation 5 (PS5) 825GB, C-Chasis Digital Edition, White
  • o Consola OLED NINTENDO Swich Oled The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, 64 GB
  • un Mouse Gaming Wireless ASUS ROG Spatha X, 19.000 dpi, negru

Organizatorii isi rezerva dreptul sa schimbe premiile, in functie de disponibilitatea acestora la furnizor, si sa le inlocuiasca cu alte premii de gameing cu aceeasi valoare.

VI.6. Pentru evitarea oricarui dubiu, un Participant la Concurs care a obtinut punctajul corespunzator nu poate castiga decat un singur premiu, indiferent de numarul de Quiz-uri pe care le va completa si cu care va intra la Tragerea la sorti, pe perioada concursului.

Sectiunea VII. Intrarea Castigatorilor in posesia premiilor

VII.1. Pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Concursului, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

  • participantul indeplinea conditiile pentru a se inscrie in Concurs, potrivit prevederilor Sectiunii IV de mai sus;
  • participarea la Concurs s-a realizat conform Sectiunilor IV-V de mai sus prin respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Sectiunea V de mai sus;

VII.2. Premiul va fi trimis participantului sau parintelui acestuia ori tutorelui legal in cazul celor care nu au implinit 18 ani dupa ce va trimite la adresa de email office@brain4strategy.com.pr copia buletinului (CI) sau cea a parintelui ori tutorelui legal, precum si adresa unde doreste sa primeasca premiul, in termen de 5 zile de la confirmarea primirii datelor.

VII.3. Odata ce premiul este inmanat, Organizatorul este liberat fata de castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament Oficial.

VII.4. Participantii desemnati castigatori nu au posibilitatea de a primi alte obiecte in schimbul premiilor castigate si nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

Sectiunea VIII. Protectia datelor cu caracter personal

VIII.1. Organizatorul si Agentia se obliga sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (,,GDPR”) pe durata Concursului si ulterior. Astfel, Organizatorul si Agentia se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale castigatorilor sau cele ale parintilor si tutorelui legal in cazul celor care nu au implinit 18 ani si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

VIII.2. Organizatorul/Agentia poate realiza fotografii sau ale materiale video cu prilejul derularii concursului pe care le poate publica pe canalele de social media sau in cadrul unor campanii publicitare in spatiul public (inclusiv mediul online).

VIII.3. Organizatorul/Agentia va prelucra datele personale ale castigatorilor (nume, email, telefon, serie/nr CI si semnatura) sau cele ale parintilor si tutorelui legal in cazul celor care nu au implinit 18 ani pe intreaga durata a Concursului, precum si pentru o perioada de 3 ani de la data desemnarii castigatorilor. Datele personale ale participantilor la concurs, inclusiv ale parintilor, tutorilor, cu exceptia castigatorilor, vor fi distruse in mod securizat de catre Agentie, imediat dupa desfasurarea concursului.

 

VIII.4. In temeiul dispozitiilor legale, participantii la concurs beneficiaza de urmatoarele drepturi in legatura cu datele personale:

Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;

Dreptul de a beneficia de stergerea datelor cu caracter personal prelucrate care ii privesc, in conformitate cu prevederile art.VIII.3.;

Dreptul de a-si retrage, in orice moment, consimtamantul acordat pentru aceasta prelucrare, fara a fi afectata legitimitatea prelucrarii inainte de data retragerii consimtamantului;

Dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii, in cazul in care se contesta exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrarii;

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata (creare de profiluri);

Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii datelor cu Caracter Personal.

VIII.5.  Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal poate fi contactata la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

In cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

IX Eventualele litigii aparute intre Organizator, Agentie si Participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea X.Diverse

X.1. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va putea fi implicat in nicio modalitate in disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra Premiilor.

X.2. In cazul in care Organizatorul/Agentia constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui premiul.